'Goede afspraken maken goede vrienden' zegt het spreekwoord. Uiteraard zijn er ook enkele afspraken en regels waar alle leden van KSA Frassati zich aan moeten houden om een goede ksawerking te blijven garanderen.

Betalen van het lidgeld aan de start van het werkjaar betekent dat je bereid bent deze regels na te leven. Bij het overtreden van onze algemene regels kan er door de leiding of bondsleiding een sanctie opgelegd worden.

Engagement

Als ksa’er neem je actief deel aan de activiteiten.

Als ksa’er respecteer je de start- en einduren van een activiteit.

Uniform

Als ksa’er neem je deel aan de activiteiten in ksa-uniform (ksahemd + das).

Alcohol, roken en drugs

Als ksa’er respecteer je strikt het drugsbeleid! 

Foto’s en smartphones

Als ksa’er respecteer je het multimediabeleid.

Foto's en video's genomen tijdens ksa-activiteiten kunnen later offline of online gepubliceerd worden om de communicatie van onze werking te ondersteunen. Wens je als lid niet gepubliceerd te worden, contacteer dan de bondsleiding.

Gebruik van smartphones en toebehoren wordt in het multimediabeleid toegelicht.

Varia

Als ksa’er heb je een respectvolle houding ten aanzien van anderen en de omgeving.

KSA Frassati wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligerswerk. We vragen dan ook aan gasten en ouders om steeds met dat perspectief naar de werking te kijken wanneer er eens iets fout loopt. KSA is ‘leren door vallen en opstaan’ op elk niveau en dus ook voor leiding en bondsleiding. We staan als vereniging uiteraard steeds open voor feedback en opbouwende kritiek om de werking te verbeteren. Spreek ons aan, mail ons of neem eens deel aan de ‘Raad der Wijzen’.

Een goede ksawerking kan natuurlijk niet zonder een goede portie gezond verstand!