Veel ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van jeugdkampen en inschrijvingsgeld terug. Elk volgens hun eigen regels. Doorgaans wordt dit terugbetaald voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. 

 

KSA Nationaal heeft sinds kort een attest opgesteld dat voor elk ziekenfonds geldt. Indien u zo’n attest wenst met onze stempel en handtekening op, stuur dan een mailtje naar onze secretaris:alexander.vanoverschelde@hotmail.com