Ouderraad

Een nieuwe ban van de KSA: de ouderraad. Als KSA hebben we een helpend handje van onze ouders nodig. De ouderraad helpt de vzw bij het inzamelen van geld om de rekeningen van de vzw te betalen (water, elektriciteit, gas). De kaas- en wijnavond was ons eerste initiatief, maar er volgen nog meer activiteiten. Vanaf 2019 opent Frassati Café eenmaal per maand zijn deuren na de activiteit op zaterdagmiddag in de lokalen van de KSA. Daarnaast komt de ouderraad drie keer per jaar samen voor een vergadering. Naast de bondsleider, financieel verantwoordelijke en banleiders zijn vooral ouders en oudleiding daarop aanwezig. Zij dienen als een klankbord voor het leidersteam. Evenementen, kampen en belangrijke gebeurtenissen worden hier besproken. Voorkennis is absoluut niet nodig. Bij deze een warme oproep aan alle ouders die een handje willen helpen op activiteiten van de ouderraad. Heb je een warm hart voor de KSA en wil je helpen waar nodig? Laat iets weten aan vzw-voorzitter Pieter De Vocht via pieterdevocht@gmail.com of 0495 17 65 17. Hopelijk tot binnenkort!

Leiding van de Ouderraad